top of page

Ubezpieczenie mienia

Budynek biurowy

Zapewnienie ochrony dla posiadanej infrastruktury (wszelkiego rodzaju budynki i budowle, w tym obiekty garażowe, warsztatowe, magazynowe) oraz sprzętu (urządzenia, maszyny, wyposażenie), pozwala zabezpieczyć się na ewentualność wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, skutkujących powstaniem szkody. Najbardziej klasycznymi przykładami są pożary
i zalania obiektów, kradzieże mienia powstałe na skutek włamań, czy też uszkodzenia sprzętów elektronicznych (np. stłuczenia smartfonów, tabletów, stanowiących wyposażenie kierowcy).

 

Aktualnie rynek ubezpieczeń jest bardzo elastyczny pod kątem formowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do mienia, co umożliwia jego dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

bottom of page