top of page
biznesmeni

UBEZPIECZENIA

Dostarczamy to czego potrzebujesz

UBEZPIECZENIA RYZYK TRANSPORTOWYCH

Poznaj korzyści płynące ze współpracy z międzynarodowym brokerem ubezpieczeniowym

Dostarczamy firmom różnej wielkości i ze wszystkich sektorów indywidualnie dopasowane
rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i ryzyka oraz współpracujemy
z renomowanymi ubezpieczycielami – z Polski i Europy

Pomoc w likwidacji szkód - dla naszych klientów zawsze bezpłatna!

Poznaj naszą wyjątkową ofertę współpracy

Operatorzy transportów intermodalnych, multimodalnych, kombinowanych

Doświadczony broker ubezpieczeniowy z naszego zespołu przeanalizuje Państwa potrzeby ubezpieczeniowe i zaproponuje adekwatną ochronę

Transport towarowy

OCPD  odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego

Według przepisów krajowych jak i Konwencji CMR przewoźnik odpowiada za realizację umowy przewozu na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie pomiędzy jej przyjęciem do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w dostawie bez względu na okoliczności, które to spowodowały

OCS 
odpowiedzialność cywilna spedytora

Spedytor ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców: przewoźników i spedytorów dalszych wyłącznie wtedy, gdy nie dochował należytej staranności w ich wyborze (culpa in eligendo – wina w wyborze).Oznacza to, że spedytor odpowiada wyłącznie za winę w wyborze.

Kontenery
Koła do ciężarówek

OC zawodowe przewoźnika drogowego do licencji transportowej

Przy składaniu dokumentów do licencji transportowej niezbędne jest zabezpieczenie finansowe na flotę pojazdów.

CARGO - ubezpieczenie towarów w transporcie

Ciężarówka jeżdżąca po autostradzie

Obejmuje ochroną towar przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską - od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Białe samochody w rzędzie

Ubezpieczenia floty pojazdów

Ubezpieczenie floty pojazdów stanowi korzystne rozwiązanie dla podmiotów posiadających minimum kilka pojazdów.

Ubezpieczenia kierowców i pozostałych pracowników firm TSL

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy zawodowego (OC kierowcy)

Ubezpieczenie kierowców w transportach zagranicznych

Ubezpieczenie kierowcy od kosztów leczenia (KL) czy Europejska Karta Ubezpieczenia  Zdrowotnego (EKUZ)?

Badanie coroczne
Grupa wsparcia

Ubezpieczenia grupowe na życie, pakiety medyczne

Ubezpieczenia majątku firmy TSL
oraz odpowiedzialności cywilnej ogólnej

(poza OCPD i OCS)

Należyte zabezpieczenie firmy nie opiera się wyłącznie na ubezpieczeniu branżowym, stricte związanym z przewozami.
To odpowiednie zabezpieczenie jej interesu w szerokim spektrum ryzyk, do których zaliczamy:

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności
(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa)

Budynek przemysłowy
bottom of page