top of page

Proffman Broker

Krajowe i zagraniczne rozwiązania ubezpieczeniowe
z profesjonalną obsługą szkód

Odwiedź naszą stronę

logo proffman new_www3.png

Współpraca

Zapraszamy zwłaszcza tych, którzy poszukują pomocy w zakresie ubezpieczeń oraz tych, którzy chcą się przyjrzeć swoim ubezpieczeniom.

Decydując się na współpracę z naszą kancelarią zyskujesz dostęp do profesjonalnej, kompleksowej obsługi brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, w tym serwisu szkodowego.

Nie jest to obsługa schematyczna – będąc specjalistami branży nasze rozwiązania dobieramy do każdego klienta w sposób indywidualny.
 

Czerpiąc doświadczenia z branży posiadamy bogatą wiedzę, co ma przełożenie na odpowiednią interpretację zachodzących ryzyk na każdym etapie łańcucha transportowego – klient zyskuje więc pełne wsparcie merytoryczne, co jest niewątpliwym atutem.

 • Szeroki dostęp do polskich i zagranicznych ubezpieczeń
   

 • Stałe bezpłatne doradztwo
   

 • Zarządzanie ryzykiem, optymalizacja warunków ochrony ubezpieczeniowej
   

 • Racjonalizacja kosztu ubezpieczenia, zazwyczaj znaczne obniżenie kosztu ubezpieczenia
   

 • Odciążenie pracowników zajmujących się ubezpieczeniami
   

 • Przeniesienie odpowiedzialności na brokera za decyzje dotyczące ubezpieczeń
   

 • Bezpłatny serwis szkodowy

Cyfrowe życie zawodowe

Kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe

Bezpłatny audyt ubezpieczeniowy

Współpracę rozpoczynamy od etapu przygotowawczego, którym jest audyt ubezpieczeniowy. Ma on na celu odpowiednie poznanie klienta w odniesieniu do profilu i skali działalności, jak również weryfikację aktualnie posiadanych ubezpieczeń.

Dedykowany program ubezpieczeniowy

Odpowiednie przygotowanie jest podstawą do dalszych działań, czyli opracowania optymalnego programu ubezpieczeniowego. Zakres ochrony dobierany jest indywidualnie, a poszczególne jego elementy stanowią rozwiązania powszechne, jak i nasze autorskie treści klauzul i zapisów.

Wyłonienie najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia

Na podstawie opracowanego programu przeprowadzana jest weryfikacja rynku pod kątem wyłonienia najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia. Wyniki w postaci pisemnego powiadomienia wraz z analizą i rekomendacją są przekazywane są do klienta w zależności od stosowanej formy kontaktu (pocztą elektroniczną, spotkanie osobiste).

Monitorowanie i aktualizacje zawartych ubezpieczeń

Po wyborze następuje wdrożenie programu, jak i jego późniejszy monitoring, modyfikację oraz realizację polis w zakresie szkód i świadczeń.

Bezpłatne wsparcie w likwidacji szkód

Udzielamy pełnego wsparcia w procesach likwidacji szkód.

Od momentu powstania szkody czynnie działamy wraz z klientem w celu wypracowania i dokonania zgłoszenia, przechodząc kolejno poszczególne etapy likwidacji prowadzonej przez ubezpieczyciela.

Weryfikujemy także wydane decyzje, a w razie konieczności podejmujemy stosowne interwencje oraz formułujemy pisma, w tym odwoławcze. 

Długoletnie doświadczenie w obsłudze szkód zagranicznych

Posiadana przez pracowników naszego zespołu znajomość języków obcych uwzględniającą specyfikę słownictwa ubezpieczeniowego jest dodatkowym atutem w procesach likwidacji szkód. Szczególnie powstałych poza granicami kraju, co w przypadku branży transportu międzynarodowego jest istotne.

Zapraszamy do kontaktu

bottom of page