top of page

Aktualności

ocpd1.jpg

OCPD i rodzaje sumy gwarancyjnej

Data publikacji: 2024-01-09

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) jest niezbędne dla firm transportowych działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Jest ono popularne wśród przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym, stanowiąc ważny element zarządzania ryzykiem.
 

Główny cel ubezpieczenia OCPD

Priorytetowym celem ubezpieczenia OCPD jest ochrona przewoźników przed różnego rodzaju ryzykami związanymi z transportem, takimi jak niezrealizowanie dostawy, ubytek, uszkodzenie lub całkowita utrata przewożonego towaru. Chociaż posiadanie tej polisy nie jest obowiązkowe, to stanowi ona istotny element w prowadzeniu biznesu transportowego, zmniejszając obciążenie firmy odpowiedzialnością za ewentualne szkody towarów.

Co więcej, ubezpieczenie to jest kluczowe zarówno dla przewoźników krajowych, jak i tych działających poza granicami Polski. W przypadku szkód, ubytku, uszkodzenia lub utraty towaru, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie właścicielowi mienia. To zapewnia finansowe bezpieczeństwo przewoźnikowi, który bez tej ochrony musiałby samodzielnie pokrywać potencjalne straty. Dodatkowo, posiadanie polisy OC Przewoźnika jest często wymagane przez zleceniodawców, jako warunek przyznania zlecenia przewozu.
Rozmawiając o ubezpieczeniu OC przewoźnika, kluczową kwestią jest rodzaj sumy gwarancyjnej. Ten element decyduje o poziomie ochrony i potencjalnych konsekwencjach finansowych dla firmy. Dzisi
aj przyjrzymy się, jakie są różnice między sumą gwarancyjną OCPD na jedno oraz wszystkie zdarzenia, a także dlaczego warto rozważyć opcję nieredukcyjną.
 

Redukcyjna i nieredukcyjna suma gwarancyjna
Redukcyjna suma gwarancyjna

Zacznijmy od podstaw. W przypadku sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia, z każdą wypłatą odszkodowania, dostępna suma ubezpieczenia maleje. Przykładowo, jeśli firma transportowa posiada polisę z sumą 200 000 zł, a spowoduje więcej niż dwie szkody po 100 000 zł każda, po dwóch wypłatach suma gwarancyjna się wyczerpuje i polisa nie zapewnia ochrony. 
 

Inaczej wygląda sytuacja przy sumie gwarancyjnej na każde zdarzenie. Tutaj suma ubezpieczenia nie zmniejsza się z każdym odszkodowaniem. Wróćmy do naszej firmy transportowej – w tym wypadku każda szkoda zostanie pokryta, niezależnie od tego, ile ich będzie.
 

Warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się, gdy wartość szkody przekroczy sumę gwarancyjną. W przypadku sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia, ubezpieczyciel wypłaci tylko tyle, ile zostało w ramach sumy. Natomiast przy nieredukcyjnej, pełna suma jest dostępna przy każdym zdarzeniu.
 

Co jednak, gdy redukcyjna suma ubezpieczenia zostanie wyczerpana przez szkodę? Można wówczas poprosić ubezpieczyciela o doubezpieczenie, czyli zwiększenie sumy gwarancyjnej, lecz trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami. Warto pamiętać, że wielokrotne doubezpieczanie może wpłynąć na relacje z ubezpieczycielem i znacznie zwiększyć koszty polisy.

Nieredukcyjna suma gwarancyjna

Przechodząc do kosztów, OCPD z nieredukcyjną sumą gwarancyjną zwykle kosztuje o 10% - 20% więcej, ale zapewnia większe bezpieczeństwo finansowe i stabilność ochrony. Nie warto oszczędzać na składce kosztem redukcyjnej sumy ubezpieczenia, ponieważ może to mieć znaczące konsekwencje dla firmy.
 

Bezpieczniejsza polisa – bezpieczniejszy biznes


Na koniec warto wspomnieć, że posiadanie polisy OCPD o nieredukcyjnej sumie ubezpieczenia może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie firmy w branży transportowej. Spedytorzy i załadowcy często preferują współpracę z firmami mającymi taką formę ochrony. Dlatego, pomimo pewnych oszczędności, w dłuższej perspektywie może to prowadzić do pozyskania większej liczby kontraktów i zleceniodawców.

Podsumowując, wybór między redukcyjną a nieredukcyjną sumą gwarancyjną OCPD powinien być przemyślaną decyzją. Warto wziąć pod uwagę nie tylko bezpośrednie koszty, ale także potencjalne ryzyka i korzyści dla stabilności finansowej i reputacji firmy w branży.

Ubezpieczenie flotowe

cargo1.jpg

Ubezpieczenie ładunku
w transporcie międzynarodowym

bottom of page