top of page

Spedytor

Jeśli umowa dotyczy przewozu towaru z miejsca A do B, to mamy do czynienia z relacją zleceniodawca-przewoźnik. Natomiast jeśli umowa obejmuje organizację przewozu z A do B, wówczas występuje relacja zleceniodawca-spedycja. Spedytor może również sam dokonać przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Przewoźnikiem umownym może być także spedytor, który został wpisany w poz. 16 lub 17 listy przewozowego CMR, a także przewoźnik, który zlecił wykonanie przewozu podwykonawcy, czyli dalszemu przewoźnikowi.

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page