top of page

Ubezpieczenie na życie

Podpisz umowę najmu

Ubezpieczenie stanowi parasol ochronny zarówno dla ubezpieczonego, jak i jego rodziny na ewentualność wystąpienia określonych zdarzeń. W zależności od konstrukcji zakresu ochrony ubezpieczeniowej, świadczenia udzielane są z tytułu następujących zdarzeń:

- zgonu (ubezpieczonego, małżonka, dziecka, rodzica/teścia),

- urodzenia się dziecka ubezpieczonego,

- utraty zdrowia (trwały uszczerbek, poważne zachorowanie, inwalidztwo, niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego),

- leczenia (operacje ubezpieczonego, leczenie specjalistyczne, dzienne świadczenie szpitalne).

Środki pozyskane z ubezpieczenia niejednokrotnie okazują się niezbędne np. w walce z chorobą, czy też rekonwalescencją. Pozwalają też zabezpieczyć rodzinę ubezpieczonego na ewentualność zgonu.

bottom of page