top of page

CARGO - ubezpieczenie ładunków w transporcie

Ciężarówka i magazynowe

Obejmuje ochroną towar przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską - od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

 

Ubezpieczenie cargo jest jedynym i najlepszym zabezpieczeniem ładunku podczas jego transportu. Zakres ryzyka grożącego ładunkowi podczas jego transportu jest szeroki i zależy od rodzaju środka transportu, czynników zewnętrznych (ląd, morze, powietrze), błędu ludzkiego czy też działań zamierzonych.

 

Czasami można się spotkać z opinią, że ubezpieczenie cargo jest zbędne, ponieważ jego zakres dubluje się z ubezpieczeniem OC przewoźnika (OCPD).

Ubezpieczenie OCPD ma na celu ochronę przewoźnika nie mienia. Natomiast polisa CARGO chroni towar. Dodatkowo ubezpieczenie OCPD obejmuje tylko towary przewożone przez przedsiębiorstwa transportowe. Polisa cargo możne natomiast objąć towar przewożony własnym lub wynajętym środkiem transportu. 

 

Ubezpieczenie cargo obejmuje wszelkie ryzyka lub szkody w odniesieniu do przewożonego towaru. Nie ma tutaj znaczenia, czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę czy też nie. Dlatego polisa cargo zabezpiecza interesy właściciela towaru, natomiast ubezpieczenie OCPD chroni interes przewoźnika i pozwala mu zwolnić się od odpowiedzialności.

 

Warto pamiętać, że ubezpieczenie cargo nie obejmuje dzieł sztuki, dokumentów, żywych zwierząt, wartości pieniężnych itp.

 

Zdecydowanie najdroższe są polisy jednostkowe. Jeżeli regularnie transportujemy towary, to bardziej opłacalne będzie wybranie polisy obrotowej, generalnej lub otwartego pokrycia.

bottom of page