top of page

Przewoźnik

Przewoźnik to podmiot, który w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do przewozu za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Zobowiązanie do przewiezienia określonego ładunku w imieniu własnym przesądza w zasadzie o pełnieniu roli przewoźnika, ze wszystkimi konsekwencjami. Przewoźnik może dokonywać transportu za pomocą własnych lub wynajętych środków transportu. Może on powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom, ponosi on jednak odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne.

bottom of page