top of page

Przewoźnik musi liczyć się z innymi ryzykami:

  • odpowiedzialnością za wykonywania “pośrednictwa przy przewozie rzeczy”, w ramach którego mieści się nie tylko klasyczna spedycja, ale właśnie także podzlecenie transportu ładunku, przyjętego do realizacji,

  • brak objęcia ewentualnego zdarzenia polisą OCP tego przewoźnika umownego (w razie braku odpowiedniej klauzuli),

  • za innego przewoźnika jak za działania własne,

  • odpowiedzialnością umowną wobec klienta – i to nie tylko w sytuacji gdy zlecenie przewidywało zakaz podzlecenia, ale także w braku jakichkolwiek postanowień w tym zakresie. Zgodnie bowiem przepisami kodeksu cywilnego przewoźnika nie może “podzlecić” transportu innemu podmiotowi bez wyraźnej zgody klienta (zgodnie z art 796 KC w związku z art. 738 KC).

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page