top of page

Transport kombinowany

Ciężarówka i magazynowe

Transport kombinowany jest więc formą transportu intermodalnego (zawierającego się w multimodalnym), gdzie wyróżnia go fakt, że główna część przewozu jest realizowana między terminalami przez transport kolejowy lub żeglugę śródlądową, lub żeglugę morską bliskiego zasięgu, a dowozy i odwozy są wykonywane przez transport drogowy i to na ściśle określonych odległościach.

Doświadczony broker ubezpieczeniowy z naszego zespołu przeanalizuje Państwa potrzeby ubezpieczeniowe i zaproponuje adekwatną ochronę.

bottom of page