top of page

Ubezpieczenie kierowców
w transportach zagranicznych

Ciężarówka i magazynowe

Głównym założeniem ubezpieczenia kosztów leczenia na czas wyjazdów jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na ewentualność wystąpienia nagłych zdarzeń (wypadek, zachorowanie) pracownika (kierowcy) oddelegowanego poza terytorium RP.

zupełnieniem rozwiązania pakietowego ubezpieczeń kosztów leczenia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, dzięki któremu poszkodowany, który dozna uszczerbku na zdrowiu, otrzyma odszkodowanie stanowiące wsparcie finansowe a także ubezpieczenie bagażu i ubezpieczenie assistance.

bottom of page