top of page

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tzw. „ogólnej”, czyli odnoszącej się do obszaru poza ryzyka OCPD/OCS, są bardzo często marginalizowane (pomijane) przez firmy działające w branży transportowej. Jest to niebezpieczne, gdyż niemal każda firma posiada większe lub mniejsze zaplecze, np. w postaci biura, czy też parku technicznego pojazdów, w których może dojść do zdarzeń z zakresu odpowiedzialności cywilnej.

Najistotniejszymi elementami ubezpieczenia z punktu firm działających w obszarze TSL są pozycje:

  • odpowiedzialność cywilna deliktowa – wiąże się m.in. z należytym utrzymaniem obiektów użytkowanych przez ubezpieczonego
     

  • odpowiedzialność cywilna pracodawcy – chroni na ewentualność roszczeń ze strony pracownika w przypadku, gdy dozna on wypadku podczas pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca
     

  • odpowiedzialność z tytułu najemcy nieruchomości/ruchomości – ma zastosowanie w sytuacji, gdy ubezpieczony jest najemcą nieruchomości (np. lokale biurowe, budynki, itp.), bądź mienia ruchomego (specjalistyczne urządzenia i maszyny, np. użytkowane w ramach leasingu; za wyjątkiem pojazdów mechanicznych)
     

  • odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w środowisku – zasadne, w przypadku posiadania np. zbiorników paliw, czy też innych substancji, których niekontrolowany wyciek mógłby doprowadzić do skażenia środowiska i wymagałby przeprowadzenia specjalistycznej akcji (neutralizacji)

Kierowca ciężarówki piszący na dokumencie
bottom of page