top of page

OC spedytora

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.


Comments


bottom of page