top of page

Korzyści zawierania ubezpieczeń w formie flotowej

Umowa biznesowa na tarasie
 • Korzyść 1 - niezmienność warunków oraz składek –warunki określone w umowie flotowej obowiązują przez cały okres jej trwania, standardowo jest to 1 rok

 • Korzyść 2 - niższy koszt ubezpieczenia – zniżka za ilość pojazdów

 • Korzyść 3 – negocjowane warunki ochrony ubezpieczeniowej, lepsze warunki ochrony

 • Korzyść 4 – możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia

 • Korzyść 5 – oszczędność czasu

 • Korzyść 6 – możliwość jednostronnego zawarcia umowy – zgłoszenie poprzez e-mail

 • Korzyść nr 7 – szybka pomoc i wypłata odszkodowania

 • Korzyść 8 - klienci flotowi mogą korzystać z rozszerzonych usług assistance, zapewniających pomoc w przypadku kolizji lub awarii

 • Korzyść 9 - wsparcie doradcy i dodatkowe bonusy – indywidualne podejście do klienta flotowego sprawia, że w trakcie trwania umowy generalnej możesz liczyć na wsparcie doradcy ubezpieczeniowego. Klienci flotowi korzystać mogą również z dedykowanych programów szkoleniowych

 • Korzyść 10 - lepsza organizacja pracy floty (monitoruje się jedną umowę ubezpieczenia, a nie wiele)

 • Korzyść 11 - bezpieczeństwo na wypadek nieszczęśliwych wypadków

 • Korzyść 12 - dogodniejsze warunki płatności i elastyczne terminy ich regulowania

 • Korzyść 13 - wyrównanie okresu ubezpieczenia wszystkich aut we flocie

 • Korzyść 14 - atrakcyjne pakiety assistance w ramach ubezpieczenia floty

 • Korzyść 15 - rozpoznawalność w  towarzystwie ubezpieczeń, przedsiębiorca staje się istotnym partnerem biznesowym dla zakładu ubezpieczeń

bottom of page