top of page

Ubezpieczenia floty pojazdów

Ciężarówka i magazynowe

Ubezpieczenie floty pojazdów stanowi korzystne rozwiązanie dla podmiotów posiadających minimum kilka pojazdów.

Ochroną objęte są wszystkie zgłoszone pojazdy wraz z ich wyposażeniem. Ubezpieczenie flotowe może obejmować jeden lub więcej rodzajów produktów ubezpieczeniowych. Można wykupić tylko ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub rozszerzać ochronę dodając kolejne rodzaje ubezpieczeń, jak np. auto-casco (w uzgodnionym standardzie), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance, Zielona Karta …

Przedsiębiorca pragnący ubezpieczyć grupę pojazdów zobowiązany jest zwykle do podpisania umowy generalnej. Jest to roczny dokument regulujący zasady współpracy pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a klientem.

bottom of page