top of page

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz:

a)            w przypadku transportu krajowego na terenie RP: Ustawy Prawo przewozowe,

b)           w przypadku transportu międzynarodowego: Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (Konwencja CMR).

Ofertę kierujemy do przewoźników drogowych, w tym także posiadających jedynie pojazdy ciężarowe typu N1 (tzw. busy). Zakres ochrony jest kształtowany indywidualnie, w oparciu o dopasowane rozwiązania (taylor made cover), rozszerzany przy użyciu szeregu klauzul dodatkowych.

Suma gwarancyjna (SG) może zostać ustanowiona na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia (konsumpcja SG) lub na każdy wypadek ubezpieczeniowy w okresie ubezpieczenia (brak konsumpcji SG).

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta dodatkowo odpowiedzialność za przewozy kabotażowe na terenie Niemiec pojazdami o DMC pow. 3,5 tony (ubezpieczenie obowiązkowe w myśl niemieckich przepisów), za przewozy kabotażowe na terenie państw-członków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym przewozy busami – również na terenie Niemiec) oraz dodatkowo za przewozy kabotażowe na terenie Wielkiej Brytanii (uwzględniając zmianę podstawy prawnej dopuszczalności wykonywania takich przewozów w konsekwencji brexitu).

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page