top of page

Przykład 3: Wizyta u lekarza – udział własny pacjenta

Lekarz Sprawdzanie formularza

Przykład 3: Wizyta u lekarza – udział własny pacjenta:

- Belgia - 25 € za wizytę, 40% za leczenie specjalistyczne

- Bułgaria - ok. 1,80 BGN (1% minimalnej pensji)

- Chorwacja - ok. 20% (ok. 10 Kun)

- Cypr - wizyta u lekarza ogólnego 14,52 € (u specjalisty 20,50 €)

- Czechy - od 30 do 90 Kč za wizytę

- Estonia - Domowa wizyta lekarza do 3,20 €

- Finlandia - od 11 € do 22 €(dodatkowo ok. 15 € poza godzinami przyjęć);

- Francja - od: 22 € (lekarz ogólny), 25 € (specjalista),

- Grecja – 3 €

- Islandia - wizyta u lekarza ogólnego w godzinach pracy 1000 (500) ISK, poza godz. pracy –2200 (1100) ISK; u specjalisty –3100 ISK + 40% kosztów całkowitych (1100 +13, 33%), max. 21000 ISK ;

- Litwa - Na leczenie w przypadkach, które nie są nagłe, należy uzyskać skierowanie od lekarza. W przypadku braku skierowania od lekarza można zostać obciążonym pełnymi kosztami.

- Łotwa - Wizyta lekarska od 0,5 do 2 LVL; Badania diagnostyczne przy wizycie ambulatoryjnej od 0,50 do 9 LVL.

- Malta - Leczenie prywatne jest w pełni odpłatne i nie przysługuje zwrot poniesionych opłat

- Norwegia - Wizyta u lekarza rodzinnego 130 NOK; Porada specjalisty –na podstawie skierowania –280 NOK, bez skierowania –450 NOK; wizyta lekarza w domu –180 NOK w ciągu dnia, Wizyta w nocy i weekend -220 NOK; wizytę u stomatologa –płatna w 100%

- Portugalia - 2,10 –9,20 € (w zależności od placówki).

- Słowenia - Wizyta u lekarza ogólnego -5-25% kosztów świadczenia

- Szwajcaria - porada lekarza ogólnego i specjalisty -33 CHF (poniżej 18 lat) lub 92 CHF (dorośli)

- Szwecja - 100-300 SEK (lekarz ogólny), ok. 250 SEK –porada ambulatoryjna w szpitalu

- Włochy - opłaty za wizytę u lekarza i leczenie stomatologiczne (do 36,15 €).

bottom of page