top of page

Przewaga ubezpieczenia KL względem funkcjonującego rozwiązania w ramach EKUZ

Ciężarówka i magazynowe

1. EKUZ działa jedynie wg standardów lokalnych obowiązujących na terenach danych państw (w ramach publicznej służby zdrowia) i odpowiada wyłącznie do kosztów z tego wynikających. Nie zapewnia więc pokrycia np. udziału własnego chorego w kosztach leczenia, kosztów wizyt specjalistycznych, transportu medycznego (w tym transportu zwłok), ratownictwa i poszukiwań
 

2. przy wyjeździe za granicę poszkodowany pokrywa wszystkie te koszty, które obowiązują obywateli danego kraju, np.:

- we Francji należy najpierw opłacić koszty wizyty u lekarza i zakupu leków, a następnie można ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych (70%),

- jeśli lekarz stosuje inne stawki niż ustalone w cenniku kasy, różnicę opłaca pacjent,

- koszty badań i analiz laboratoryjnych zwracane są w 60%
 

3. ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) nie jest ograniczane w ten sposób, ponadto dopuszcza (działając w porozumieniu z ubezpieczycielem) przeprowadzenie leczenia także w placówkach prywatnych
 

4. posiadając ubezpieczenie KL w przypadku wystąpienia zdarzenia, poszkodowany kontaktuje się z infolinią ubezpieczyciela (oczywiście całodobową), gdzie przydzielony zostaje opiekun, który zajmuje się sprawą (np. dokonuje organizacji placówki medycznej, ewentualnego transportu, itp.). Takie wsparcie w przypadku wystąpienia zdarzenia jest niezwykle istotne dla pracownika, nie pozostaje „zdany na siebie”
 

5. wyjazdy poza UE nie są oczywiście objęte ochroną EKUZ i w razie wypadku czy zachorowania koszty leczenia, rehabilitacji i sprowadzenia pacjenta do Polski pokrywa poszkodowany lub pracodawca w przypadku podróży służbowej

bottom of page