top of page

OCS – odpowiedzialność cywilna spedytora

Kontenery

Zgodnie z art. 799 Kodeksu cywilnego spedytor ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców: przewoźników i spedytorów dalszych wyłącznie wtedy, gdy nie dochował należytej staranności w ich wyborze (culpa in eligendo – wina w wyborze).Oznacza to, że spedytor odpowiada wyłącznie za winę w wyborze.

Spedytor nie będzie więc odpowiadać za nieprawidłowości w przewozie, za które odpowiada  przewoźnik, jeżeli:

 • zweryfikował uprawnienia i dane przewoźnik – i przy tej weryfikacji dochował należytej staranności i może to udowodnić (np. posiadając kopie dokumentów rejestrowych i licencji przewoźnika
   

 • przewoźnik  spełnia wszystkie wymogi określone przez klienta w zleceniu spedycyjnym,
   

 • wymagał i zweryfikował ważność polisy OCP (ze względu na stosowane przez siebie procedury, a nie wymóg ustawowy)
   

 • nie zlekceważył wiarygodnych sygnałów na temat nierzetelności przewoźnika (łatwo dla niego dostępnych) lub niskiej jakości taboru, który nie spełniał wymogów załadowcy.
   

 • Jeżeli te wyżej wymienione punkty należytej staranności zostały dochowane to można uznać, że spedytor nie będzie odpowiadać za zdarzenia z winy przewoźnika, których skutkiem jest
  np.: opóźnienie transportu, uszkodzenie lub utrata ładunku.

   

Spedytor zawsze odpowiada w całości za swoje działania objęte usługą spedycji – czyli za prawidłowe zorganizowanie transportu towaru

Jeżeli więc przyczyną szkody dla klienta (np. opóźnienia w transporcie, niedostarczenia  towaru, zatrzymania towaru w trakcie transportu) są działania lub zaniechania spedytora (np. brak lub nieprawidłowe dokumenty, niewłaściwe dobrany tabor do zlecenia, błąd w wyliczeniach
i organizacji trasy) to spedytor ponosi odpowiedzialność zarówno w stosunku do klienta
jak i przewoźnika.

Kontenery
bottom of page