top of page

Klauzule zmieniające zakres ochrony
w ubezpieczeniu OCPD

Zazwyczaj ubezpieczenie zawarte na podstawie wyłącznie treści ogólnych warunków ubezpieczenia nie zabezpiecza realnego zapotrzebowania przewoźnika na ochronę ubezpieczeniową, wynikającego ze specyfiki działalności konkretnej firmy transportowej. Z tego powodu treść umowy ubezpieczenia najczęściej rozszerza się poprzez dołączenie zestawu odpowiednich klauzul modyfikujących zakres ochrony. Podniesienie standardu ubezpieczenia wiąże się zwykle ze wzrostem składki, dlatego dobierać należy faktycznie potrzebne klauzule.

bottom of page