top of page
biznesmeni

UBEZPIECZENIA

Dostarczamy to czego potrzebujesz

UBEZPIECZENIA RYZYK TRANSPORTOWYCH

Poznaj korzyści płynące ze współpracy z międzynarodowym brokerem ubezpieczeniowym.

Dostarczamy firmom różnej wielkości i ze wszystkich sektorów indywidualnie dopasowane
rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i ryzyka oraz współpracujemy
z renomowanymi ubezpieczycielami – z Polski i Europy.

Pomoc w likwidacji szkód - dla naszych klientów zawsze bezpłatna!

Poznaj naszą wyjątkową ofertę współpracy.

tr_4.jpg

OC przewoźnika drogowego (OCPD)

Przedmiotem ubezpieczenia OC przewoźnika jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego za szkody w ładunku czy opóźnienia w dostawie, którą ponosi przewoźnik w trakcie przewozu.

OCS 
odpowiedzialność cywilna spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia ubezpieczającemu ochronę jego działalności jako spedytora. 
W szczególności odpowiada on za utratę lub uszkodzenie przekazanego mu towaru oraz za niedotrzymanie terminów dostawy.

Przedmiot ubezpieczenia
 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego jako spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami prawa.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach OCS można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną przewoźnika umownego w transporcie drogowym, a dla większych podmiotów również o odpowiedzialność cywilną przewoźnika umownego w transporcie kolejowym, w transporcie lotniczym (wystawca HAWB) oraz w transporcie morskim (NVOCC – wystawca własnego konosamentu), a także o odpowiedzialność cywilną wystawcy konosamentu FIATA (transport multimodalny).

Transport towarowy

CARGO - ubezpieczenie towarów w transporcie

Wypadek transportowy, rabunek, kradzież, pożar, niewłaściwa dostawa, uszkodzenie fizyczne, spóźniona dostawa, piractwo, zajęcie celne, strajk, akt terrorystyczny czy wojna - transport towarów wiąże się z licznymi zagrożeniami. W przypadku utraty lub uszkodzenia problemy narastają. Ale przede wszystkim pojawia się pytanie: kto zrekompensuje poniesione straty lub szkody?

 

Nawet jeśli towar jest wysyłany przez dostawcę usług logistycznych, dla zainteresowanego towarem pozostaje znaczne ryzyko. Wynika to głównie z faktu, że nie wszystkie ryzyka objęte są odpowiedzialnością prawną dostawców usług logistycznych. Na przykład w przypadku nieuniknionego zdarzenia dostawca usług logistycznych nie ponosi odpowiedzialności. Ich odpowiedzialność podlega również pewnym limitom kwotowym. Zainteresowany towarem zabezpiecza w ten sposób swoje ryzyko gospodarcze poprzez zawarcie polisy ubezpieczeniowej towaru w tranzycie.

OC zawodowe przewoźnika drogowego do licencji transportowej

Ciężarówka jeżdżąca po autostradzie

Przy składaniu dokumentów do licencji transportowej niezbędne jest zabezpieczenie finansowe na flotę pojazdów.

Związane jest to ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE ) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego posiadania minimalnej zdolności finansowej pojazdów o DMC powyżej 3,5 t  9000 EUR na pierwszy i po 5000 EUR na każdy kolejny pojazd podczas prowadzenia działalności transportowej jak i przy ubieganiu się o wydanie licencji lub dodatkowego wypisu z licencji.

Białe samochody w rzędzie

Ubezpieczenia floty pojazdów

Ubezpieczenie floty pojazdów stanowi korzystne rozwiązanie dla podmiotów posiadających minimum kilka pojazdów.

Ochroną objęte są wszystkie zgłoszone pojazdy wraz z ich wyposażeniem. Ubezpieczenie flotowe może obejmować jeden lub więcej rodzajów produktów ubezpieczeniowych. Można wykupić tylko ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub rozszerzać ochronę dodając kolejne rodzaje ubezpieczeń, jak np. auto-casco (w uzgodnionym standardzie), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance, Zielona Karta …

Przedsiębiorca pragnący ubezpieczyć grupę pojazdów zobowiązany jest zwykle do podpisania umowy generalnej. Jest to roczny dokument regulujący zasady współpracy pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a klientem.

Ubezpieczenie kierowcy od kosztów leczenia

Głównym założeniem ubezpieczenia kosztów leczenia na czas wyjazdów jest zapewnienie ochrony na ewentualność wystąpienia nagłych zdarzeń (wypadek, zachorowanie) ubezpieczonego przebywającego poza granicami kraju. Przewagą ubezpieczenia względem funkcjonującego rozwiązania w ramach EKUZ są m.in.:
 

- w przypadku wystąpienia zdarzenia, poszkodowany kontaktuje się z infolinią ubezpieczyciela (oczywiście całodobową), gdzie przydzielony zostaje opiekun, który zajmuje się sprawą (np. dokonuje organizacji placówki medycznej, ewentualnego transportu, itp.). Takie wsparcie w przypadku wystąpienia zdarzenia jest niezwykle istotne, poszkodowany nie pozostaje „zdany na siebie”
 

- EKUZ działa jedynie wg standardów lokalnych obowiązujących na terenach danych państw (w ramach publicznej służby zdrowia) i odpowiada wyłącznie do kosztów z tego wynikających. Nie zapewnia więc pokrycia np. udziału własnego chorego w kosztach leczenia, kosztów wizyt specjalistycznych, transportu medycznego (w tym transportu zwłok), ratownictwa i poszukiwań.

Ubezpieczenie nie jest ograniczane w ten sposób, ponadto dopuszcza (działając w porozumieniu z ubezpieczycielem) przeprowadzenie leczenia także w placówkach prywatnych.

Uzupełnieniem rozwiązania pakietowego ubezpieczeń kosztów leczenia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, dzięki któremu poszkodowany, który dozna uszczerbku na zdrowiu, otrzyma odszkodowanie stanowiące wsparcie finansowe.
 

W celu poznania szczegółów – zapraszamy do kontaktu.

Badanie coroczne
bottom of page